• تحویل ۱۶ دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد درگز

    تحویل ۱۶ دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد درگز

    به گزارش ایلنا از مشهد، رضا سلم آبادی در سفر به شهرستان درگز با فرماندار و امام‌ جمعه این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد و در پایان ۱۶ دستگاه تراکتور در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانواده‌ها به متقاضیان تحویل شد. مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در این دیدارها با بیان اینکه در سال