• رفع نقص فنی ایستگاه پمپاژ آب شهر قیدار

    رفع نقص فنی ایستگاه پمپاژ آب شهر قیدار

    علیرضا جزء قاسمی، امروز با اعلام این خبر،  اظهار کرد: این حادثه که به دلیل نشت آب در تاسیسات ایستگاه پمپاژ شماره ۲ شهر قیدار رخ داده بود، با تلاش شبانه نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان زنجان طی ۹ ساعت رفع و خدمات مستمر آب در این شهر برقرار شد. مدیر عامل شرکت آب